Danske Tegl afholder stor jubilæumskonkurrence for alle studerende med hang til byggeri og andre glade forslagsstillere. Kom glad!

Vinderprojektet tildeles et rejselegat á

30.000 kr

Derudover uddeles en Specialpris, hvor der ligeledes er gode præmier på spil. Tilmeld dig med en kort projektbeskrivelse – senest d. 1. oktober!

Læs mere og tilmeld dig

Konkurrencens to faser

Fase 1: Tilmelding

Aflever en kort projektbeskrivelse på 1/2 A4-side og send den til  ansøgning til jubilaeum@dansketegl.dk – senest d. 1. oktober.

Fase 2: Skitse, model og video

Levering af en projektbeskrivelse på maks. én A4-side, en model/tegning/anden fysisk præsentation af idéen samt en film, hvori idéen til et bygningsværk præsenteres. Dato for aflevering til fase 2 annonceres efter d. 1. oktober.

Om konkurrencen

Konkurrencens tema er ”Hvor fortid og fremtid mødes”, og omdrejningspunktet er den kreative udnyttelse af det murede byggeri og tegl. I skal præsentere en idé til et bygningsværk, som stræber efter en arkitektonisk forening af fortid, nutid og fremtid med udgangspunkt i murværk og tegl.

Idéoplægget skal bestå af en projektbeskrivelse på én A4-side, en model/tegning/anden fysisk præsentation af idéen samt en film, hvori idéen til et bygningsværk præsenteres.

Ansøgningen til konkurrencen må fylde max. ½ A4 side.

Send ansøgning med kort projektbeskrivelse til jubilaeum@dansketegl.dk – senest d. 1. oktober.

I skal arbejde med og rundt om 4 dogmer, når I udformer jeres værk:

Bæredygtighed

Holdbarhed

Brugbarhed

Skønhed

Værket, som I præsenterer, skal være udarbejdet med mindst en af følgende vinkler som inspirationskilde:

Murværks relevans for fremtidens byggeri

Murværks betydning for nutidens byggeri

Murværks betydning for menneskets trivsel

Kriterier

Konkurrenceansøgning

Indsend en kort, skriftlig beskrivelse af det projekt, I ønsker at udforme, samt en kort begrundelse for ønske om at deltage. Ansøgningen må fylde max. ½ A4 side. De deltagere, der går videre i konkurrencen, afsløres i starten af oktober.

Jury og prisuddeling

Danske Tegl har udpeget en jury bestående af dygtige og anerkendte brancheeksperter. Finalen afvikles i forbindelse med Danske Tegls Jubilæumsfest d. 1. november 2018, og her får finalisterne mulighed for at præsentere deres værker for jury og gæster.

Præmier

Vinderprojektet tildeles et rejselegat á 30.000 kr. Derudover uddeles en Specialpris, hvor der ligeledes er gode præmier på spil.

Ansøgningen sendes til

Ansøgningsfristen er d. 1. oktober 2018

Vilkår for deltagelse
  • Danske Tegl har ret til at bruge din video i forbindelse med omtale af konkurrencen.

  • Når du indsender en video til konkurrencen, accepterer du samtidig, at Danske Tegl nu og i fremtiden kan anvende din video på alle måder i foreningens virke.

  • Du vil blive krediteret med navn i forbindelsen med videoen.

  • Du accepterer, at du ikke har krav på betaling ved Danske Tegls anvendelse af videoen, ligesom du står inde for, at videoen ikke krænker andres rettigheder.

Bemærk:
Materiale, som du ikke selv har de fulde rettigheder til, må ikke indgå i en video, som indsendes i konkurrencen, jf. ovenfor. Manglende overholdelse af dette krav medfører diskvalifikation fra konkurrencen.