Om Tegl2023-07-27T12:25:08+00:00

Med afsæt i naturens egne materialer – ler, ild, luft og vand – producerer de danske teglværker hver dag mursten, tagsten og klinker til byggerier over hele verden. De danske mørtelværker binder det hele sammen med mørtler, som også baserer sig på naturens egne materialer – sand, kalk og vand.

Udgravning af ler

8 januar, 2016|Categories: Fakta om tegl|

Ved udvinding af ler fjernes muldlaget samt overjorden og lægges til side. Efter færdig udgravning udlægges overjorden igen med mulden øverst, så området igen kan anvendes til f.eks. landbrug. [...]

Tegl – et naturmateriale

9 januar, 2016|Categories: Fakta om tegl|

Tegl er fremstillet ud fra naturens egne råvarer: Ler evt. iblandet sand eller andre jordmineraler. Lerforekomster i Danmark har ligget i jorden i mindst 15.000 år Regnvand har gennem [...]

Recirkulation

7 januar, 2016|Categories: Fakta om tegl|

Al den ler, der transporteres til teglværket, bliver anvendt. I tilfælde af fejlproduktion recirkuleres disse lerprodukter tilbage til processen på teglværket. Teglværkerne har ligeledes etableret recirkulering af procesvand, så [...]

Brænding og energiforbrug

6 januar, 2017|Categories: Fakta om tegl|

Den eneste væsentlige miljøindikator for tegl i råvare- & produktionsfasen er energiforbruget til brænding af teglproduktet. Det er nødvendigt i langt de fleste tilfælde at brænde ved en temperatur [...]

Hvorfor vælge tegl?

12 januar, 2017|Categories: Fakta om tegl|

Fordi det murede byggeri holder til en totaløkonomisk efterprøvning I byggebranchen er det vigtigt at tænke langsigtet. Byggerier skal holde længe, og de skal vedblive at se smukke ud. [...]

Go to Top