Finalisterne i Danske Tegls Jubilæumskonkurrence

Gennem de sidste par måneder har Danske Tegl afholdt en spændende konkurrence for alle studerende med hang til byggeri og for andre glade forslagsstillere med interesse for murværk og tegl. Anledningen er Danske Tegls 125 års jubilæum, og der venter vinderen et rejselegat til en værdi af 30.000 kr.

MEN FØRST ET PAR ORD FRA VORES JURY

”Jeg bliver begejstret for teglens fremtid, når jeg ser den her video!”

Jurymedlem

”Det er en levende, skarp og modig vinkel der her er valgt!”

Jurymedlem

”Smukt at koble tidligere tiders atmosfære ind i en nyfortolkning af moderne arkitektur”

Jurymedlem

”De er knivskarpe til at filme og klippe, så det fungerer super godt!”

Jurymedlem

Vi har modtaget en masse fantastiske og spændende bidrag til konkurrencen, og juryen har udvalgt de fem deltagere, der går videre til finalen. De skal præsentere deres projekter foran både jury, feststemte gæster og aftenens vært, Anders Lund Madsen, ved Danske Tegls gallafejring d.1.11. 2018 på Den Blå Planet.

Og der er ingen grund til at trække spændingen yderligere – de fem finalister er….

En tidsmarkør i tegl

Projektet med egne ord:

Vores bygningsværk er et forslag til en tidsmarkør bygget i tegl. Vi er inspireret af Per Kirkebys murstensskulpturer, der står frit i flere byrum rundt omkring i Danmark. Enkelheden i Kirkebys værker kalder på en bevidst opmærksomhed mod det materiale og det håndværk, som værket er skabt af.

Vores ambition har været den samme. Med åbningen i bygningsværkets nederste del, henvender vi os til den menneskelige skala og demonstrerer den solide håndværkstradition, som skabte bærende konstruktioner med murede bueslag i teglsten. Dette element kan ses på en gang som en hyldest og en kritisk kommentar til en håndværkstradition, der er tabt i nutidigt byggeri.

 • Andreas Sommer
  KADK, på overbygningen Bosætning, Økologi og Tektonik

 • Viktor Rolf Olesen
  KADK, på overbygningen Bosætning, Økologi og Tektonik

Let Me Brick It Down For You

Projektet med egne ord:

En vigtig egenskab, der i dag er gået tabt i vores øjne, er at udnytte materialets holdbarhed ved at benytte den traditionelle byggestil men uden, at det bliver kedeligt og ensformigt.

Mange af de bygninger vi værdsætter i dag har gjort brug af denne metode og det fantastiske er, at de står her endnu! Mange af de bygninger fortæller i dag, gennem deres byggestil og materiale, den danske arkitekturhistorie. Man er i stand til at aflæse, hvornår bygningen er blevet lavet, hvilket er vigtigt, fordi vi er nødt til at forstå fortiden for at kunne skabe fremtiden. Derfor er den arkitektoniske historie en fortælling som vi er nødt til at bygge videre på og videreudvikle, uden at gå på kompromis med tid eller økonomi.

 • Anne Severinsen
  Aalborg Universitet – Msc Urban Design

 • Hanno Conrad
  Københavns Universitet – Msc Landskabsarkitektur

 • Jules Kleitman
  University of Bath – Bsc Architecture & Civil Engineering

Skrænten 2.0

Projektet med egne ord:

Teglen skal hyldes, men det er vigtigt også at promovere materialet i en moderne sammenhæng. I fremtiden vil robotter og kunstig intelligens i højere grad stå for det byggede miljø omkring os, og det er på tide vi får øjnene op. Jeg har lavet en struktur og installation som på en simpel maner viser en mikroskopisk del af hvad der er muligt, men så man forstår den. Det teknologiske skal afmystificeres.

Skrænten 2.0 indbyder til leg og afslapning, samtidig med den har en æstetik der forener nutid med datid. Den er et aggregat til aktivitet, som derfor kunne stå i en park eller i en urban kontekst. Jeg har valgt at placere den i Århus Universitets park, da bygningerne omkring hylder tegl og parken hylder landskabet i Danmark.

 • Peter Gustafson
  Arkitektskolen Aarhus – Technology, Building Cultures and Habitation

Facadefortællinger

Projektet med egne ord:

I dag kan det være svært at se og føle nærværet ved nybyggeri, som er præget af fragmenterede og for forskelligartede elementer, som forvirrer mere end de formidler. Måske burde der i langt højere grad være en historisk rød tråd, fra fortiden til nutidens byggeri – byggeri som videreudvikler og går på opdagelse i fortidens byggeri.

Jeg har derfor med de oplevelser, der er forbundet til facaden – del og helhed, oplevelsen tæt på og langt væk, flade og detalje, forbandtet, løberen, koppen og fugen – i centrum, søgt at udforske og kvalificere et bud på tegl og dets rolle i fremtiden gennem facaden. Udgangspunktet har været at undersøge motiverne og detaljerne i datidens facader, som alle rummer en enorm skønhed, holdbarhed og brugbarhed for derigennem at bearbejde og kvalificere undersøgelsen gennem tegning. Det er ligeledes projektets intention at belyse de potentialer, der er i teglstenen gennem arbejde med forbandt, udtryk, og foranderlighed.

 • Nicolai Christensen
  Dimittend fra KADK – Settlement, Ecology & Tectonics, sommeren 2018

Den rejste jord

Projektet med egne ord:

Murstenen er en arketype for det bearbejdede materiale. Det er den bare jord, vore omgivelser, der er inddelt i håndterbare stykker og samlet på ny. Trods sin simple essens rummer den et utal af potentialer – konstruktivt, klimatisk og æstetisk. Det er menneskets rolle at udfri disse ved hjælp af sin fantasi og forestillingsevne. Gennem historien ser man, hvordan vi har forsøgt at afbilde naturens bagvedliggende orden, dens fysiske love og gyldne proportioner. Vi har med ornamenter accentureret en søjles tyngde eller et tags vandledende evne, og vi bør fortsætte en tradition med at besmykke vores bygninger på materialernes.

Jeg foreslår et facadesystem af profilstøbte stolper og remme i jernbeton, som danner et skelet, et bindingsværk, proportioneret efter det gyldne snit, med mennesket og murstenen som målestok. De tomrum, eller “tavl”, der opstår udfyldes med murværk, som kan være variende i farve eller forbandt, eller som kan have reliefvirkninger, som giver liv til fladen og identitet til bygningen.

 • Villads Høgsbro Nederby
  Bachelor på KADK og grundforløbet Tømrer på NEXT Nørrebro.

Kæmpe tillykke og godt gået til vores 5 finalister – vi glæder os til at se jer til finalen på Den Blå Planet.