Danmarks ældste designklassiker

I mere end 800 år har tegl været anvendt i byggeriet. Tegl har en levetid på over 150 år uden væsentlig vedligeholdelse. Danske teglværker har reduceret CO2-udledningen ved produktion af mursten med 50% siden 1990.

Tegl og bæredygtighed

Omstilling til en mere CO2 venlig produktion, er i fuld gang. Siden 1990 har danske teglværker reduceret CO2 udledningen med 50 procent, og er dermed godt på vej til at indfri regeringens klimamål om en 70 procent CO2 reducering i 2030.

Naturens egne materialer

Danske tegl er produceret af naturens egne materialer – ler, sand og vand, som med varme og luft bliver til mursten, tagsten og klinker, der går under den fælles betegnelse tegl.

Leret hentes typisk i teglværkernes baghave, hvor istiden har aflejret leret lige under markens muld. Efterhånden som udgravningen afsluttes, lægges mulden tilbage og landmanden kan fortsætte sin drift.

Holdbarheden af tegl er flere hundrede år og tegl kan genbruges flere gange, ligesom grundmaterialerne uden problemer kan indgå i nye byggerier eller produkter. Det skyldes lerets iboende egnskaber og at det som naturmateriale ikke indeholder skadelige stoffer.

Ældes med ynde

Teglets æstetiske udtryk er helt unikt og særligt danske tegl skiller sig ud i karakter og taktilitet.

De robuste materialer står smukt fra start og som tiden går, bliver de smukkere og smukkere efterhånden som liv og vejr sætter deres aftryk – teglet ældes med ynde.

Denne folder er udarbejdet for at oplyse om fakta vedr. klima og bæredygtighed i teglindustrien i Danmark.

Tegl – fremtidens byggemateriale

WEBINAR OPTAGET 25 nov. 2020

Tegl ender ofte som Sorteper, når der tales om klimavenligt byggeri, fordi vores værker bruger varme og dermed energi, når teglene brændes. Men de fleste glemmer, at tegl kan genanvendes langt bedre end andre byggematerialer, og at murværk holder i mange år uden den store vedligeholdelse. Så ser vi langsigtet på tegl, er der faktisk tale om et yderst bæredygtigt materiale.

Derudover har danske teglværker siden 1990 reduceret CO2-udledningen med hele 50%, så branchen er allerede godt på vej mod regeringens klimamål om en 70% reducering i 2030.

Alt det skal vi have fortalt verden, og derfor inviterer vi Danske Tegls medlemmer til et webinar, hvor vi dels får vi de rigtige fakta frem i lyset, dels giver konkrete værktøjer til, hvordan vi sammen får danske teglværkers klimaindsats frem i debatten.

Program:

1) Introduktion til Danske Tegls klimakampagne
2) Introduktion til de vigtigste budskaber om tegl, bæredygtighed og klima
3) Værktøjskasse, tips og tricks v/ FRIDAYs rådgivere

  • Præsentationsteknik v/ skuespiller og rådgiver Sune Bjørnvig
  • LinkedIn v/ SoMe-rådgiver Emilie Pilsgaard
  • Danske Tegls arbejde med klima, kommunikation og presse v/ presserådgiver Jeppe Christensen

4) Spørgsmål

9 budskaber om tegl og bæredygtighed

GRØN OMSTILLING SIDEN 1890

De danske teglværker har i generationer energieffektiviseret produktionen af tegl. Almindelig sund fornuft og skiftende op- og nedgangstider har betydet, at værkerne siden 1990 har reduceret deres CO2-udledning fra produktion af mursten med op til 50 pct.

Der er sket en løbende optimering af produktionen på mange områder. Teglværkerne er blevet moderniserede og optimeret. Bl.a. var de danske teglværker blandt de første industrier i Danmark, som i fællesskab indførte energiledelse for den samlede branche.

Det vedholdende fokus på energi effektivisering og bæredygtig produktion gør at de danske teglværker er godt på vej til at indfri regeringsklimamål om 70 pct. CO2-reduktion i 2030.

NUL-SPILD-PRODUKTION

De danske teglværker har i dag en nul-spild-produktion.

Kasserede mursten fra en fejlproduktion blandes med vådt ler og bliver til nye mursten. Det betyder, at der under produktion af tag- og mursten ikke er noget materialespild.

Danske teglværker har i dag fuld recirkulation af vand, ler og sand.

De våde tegl skal tørres inden brændingen, for at undgå revnedannelser. Til det udnyttes overskudsvarmen fra ovnene, som ledes til tørrekammeret, hvor de våde tegl tørres inden brændingen. Det betyder, at restvarmen recirkuleres og udnyttes maksimalt.

LANG HOLDBARHED GAVNER MILJØET

Murværk kan holde i flere hundrede år og kræver ikke nævneværdigt vedligehold. Mere end 2/3 af vores af vore teglkirker er 700–800 år gamle og tager sig stadigvæk flot ud.

Levetid og vedligeholdelse er væsentlige faktorer, når det gælder om at reducere CO2-udledningen i et hus.

Det samme gælder for tagsten, som også har lang levetid, næsten ingen vedligehold, nemme at udskifte og genbruge – og så er de selvfølgelig smukke.

SUNDE MATERIALER

Tegl og mørtel er rene, uorganiske materialer og de afgiver ikke sundhedsskadelige eller allergifremkaldende stoffer.

Det betyder, at der ikke er livsbetingelser for, at mikroorganismer – som råd og svamp – kan gro i mursten. Det betyder også, at sundhed og indeklima derfor er i top.

TÅLER FREMTIDENS VEJR

Klimaforudsigelserne for Danmark melder om kraftigere nedbør af sne og regn, vildere storme og ekstreme temperaturer.

Fremtidens stigende vandeksponering stiller store krav til byggematerialernes evne, til at kunne afgive vand, som er optaget fra gadeniveau, kloakken og via taget.

Det kræver, at vi bygger og renoverer med stærke og holdbare materialer, som kan tåle vand i længere tid, uden at rådne eller få skimmel.

Murværk kan tåle al salgs vejr og dermed fremtidens klima.
Mineralske materialer som mursten, tegl og porebeton kan tåle vand og behøver ikke udskiftes efter massiv eksponering af vand. De vil langsomt tørre og bibeholde deres egenskaber.

MINIMALT VEDLIGEHOLD

Et hus i mursten kan holde i flere hundrede år, stort set uden vedligeholdelse.

Indregnes udgifterne til vedligehold, er den samlede pris for murværk i løbet af bare 10-15 år lavere end andre populære facadematerialer.

Mursten ændrer med tiden hverken farve eller form – men opnår blot en fin patina. Derfor er mursten også æstetisk bæredygtige.

STYR PÅ TEMPERATUREN

Mursten har evnen til at akkumulere varme – de optager og afgiver varmen langsomt.

Det betyder, at et muret hus er behageligt køligt at opholde sig i på en varm sommerdag – og det holder på varmen indendørs på en kold februar-dag.

Udover at spare penge på varmeregningen og udgifter til klimaanlæg, er en muret væg også med til at regulere luftfugtigheden og luftkvaliteten i bygningen.

LYDDÆMPER MED SUBLIM AKUSTIK

Tegl er et tungt og lydabsorberende bygge-materiale. En helt almindelig murstensvæg er i sig selv med til at skabe en lyddæmpende effekt og give en god akustik.

Det udnytter man f.eks. i skoler, skuespilhuse og kirker, hvor der er store krav til akustikken.

Et fuldmuret hus sikrer lyddæmpning udefra og mellem husets rum, samt mellem etageadskillelser. Det betyder, at lyde fra gade og naboer til alle sider dæmpes, også trinlyde.

EN TRYG OG SIKKER LØSNING

Murværk kan ikke brænde. Det betyder at beboere kan føle sig sikre og leve i trygge omgivelser.

Det giver også en lang række muligheder rent arkitektonisk i forhold til brandkrav fra myndighederne.