Der er travlhed i byggeriet. Kranerne bryder byernes silhuet og der hviskes om mangel på arbejdskraft og om begyndende lange leverancetider på udvalgte byggevarer. Samtidig intensiveres diskussionerne om vigtigheden i at træffe flere bæredygtige valg og at vælge holistiske løsninger i byggeriet, så planetens ressourcer udnyttes klogt og holdbart. Er det så også det vi gør?

Genbrug og genanvendelse er ubestridt den rigtige vej at gå og især i byggeriet, hvor aktiviteterne er stigende og ressourcebindingerne er markante. Så lad det være slået fast med syv-tommer søm: bæredygtige løsninger og cirkulær økonomi gennem kloge materialevalg og herunder genbrug, er vejen frem! Det er holdbart og bæredygtigt!

Jamen, hvad er problemet? Hvorfor ikke bare læse avisen i ro og mag og spare den spidse pen?

Joe, jeg synes at der er grund til bekymring når vi på den ene side har travlt med at bygge og på den anden side også har travlt med at genbruge det bedste, vi ved. Fakta er, at selv om jeg gerne vil bilde mig andet ind, så kan travlhed til tider give anledning til lettere tunnelsyn og raske beslutninger hos undertegnede og lur mig om ikke det samme gør sig gældende for andre også. Så hvordan undgår vi, at vi i vores iver efter at gøre det umiddelbart politisk korrekte, nemlig at genbruge mest muligt, ikke kommer til at gøre brug af byggevarer, som i værste fald kan være farlige eller utilstrækkelige?

Det må være ved at råbe vagt i gevær og anmode om handling. Hæve sig op i helikopteren og tilsikre, at vi har styr på det, vi bygger under den cirkulære agenda.

Vores fornemste opgave er, at sikre, at de byggerier vi skaber i dag er sunde og holdbare. Med det sunde tænker jeg ikke kun om der er nok lys, god ventilation osv. Nej, det handler i høj grad om, at sikre, at vi ikke kommer til at bruge forurenede materialer eller materialer som ikke kan leve op til relevante normer og standarder.

Det kan vi kun opnå via fælles retningslinjer. Her tænker jeg f.eks. på CE-mærkning og relevante normer og standarder, som tilsikrer at kvaliteten af de brugte materialerne, vi anvender, er i orden, og som også sikrer markedsmæssige lige vilkår for de involverede virksomheder.

Gode kræfter er allerede i gang i EU-Kommissionen, hvor man diskuterer mærkningen af brugte byggevarer og lad os da endelig komme med på vognen så hurtigt som muligt. For målsætningen er selvfølgelig, at vi i fremtiden skal bygge sundt, smukt og holdbart!

Der arbejdes på mange fronter allerede nu. Danske teglværker recirkulerer i dag alle fejlproducerede varer tilbage i produktionen. Det er rent og problemfrit. Hele 95 % af det brugte murværksaffald anvendes til andre formål i byggeriet og stadig flere byggerier opføres helt eller delvist med genbrugs-mursten.

Forventningen er, at en stadig stigende fraktion i byggerier vil udgøres af brugte varer så som murværk, beton, vinduer osv.

Derfor er flere virksomheder nu frivilligt i gang med at opnå CE-mærkning af deres brugte byggevarer. Det vidner om, at vejen allerede er farbar. Så nu mangler vi blot at få sat de fælles rammer op. Det sker hurtigst ved at vi som branche efterspørger dokumentation på byggevarerne og ved at myndighederne hurtigst muligt udstikker de nødvendige retningslinjer. Så kom nu Danmark! Lad os blive de første og de bedste til at lave ægte cirkulær økonomi!