Han har gjort det før. Indarbejdet gamle, kasserede materialer i mursten.

I et tidligere projekt var det glas fra udtjente fjernsynsskærme, som blev knust og omdannet til isolering og derefter indarbejdet i byggestenen CleanTechBlock.
I dag er det udtjente vindmøllevinger, som Jacob Hallum Bendtsen fra Gråsten Teglværk forsøger at gøre til en del af fremtidens mere bæredygtige mursten.

Projektet er døbt ReMaBrick og har ifølge projektleder Jacob Hallum Bendtsen potentiale til at løse flere store udfordringer:

”I dag køres der alt for meget affald til deponi – herunder udtjente vindmøllevinger, som i tonsvis hugges op og graves ned i jorden, fordi de er svære at genanvende. Det er uholdbart. Derudover står vi i dag med en produktion af byggematerialer, som udleder alt for meget CO2. Blandt andet tegl, hvor forbrændingsprocessen udgør en stor klimaudfordring for branchen. Og sidst, men ikke mindst, er murstenen baseret på ler, som bliver en knap ressource i fremtiden. Derfor er der brug for at mindske mængden af ler i mursten,” siger Jacob Hallum Bendtsen.

Vindmøllerne er svære at genanvende
Den første udfordring er til at tage og føle på. Mens vindmølleindustrien er eksploderet som en naturlig konsekvens af den store udbygning af vedvarende energi, har vindmøllerne også en knap så grøn slagside. Vingerne er svære at genanvende, fordi de primært består af glasfibre og hærdeplast med store mængder polyester.

Ifølge forsker i vindmølleteknologi Lykke Margot Ricard skal vi i løbet af de næste 30-40 år sende i omegnen af 500.000 ton vindmøllevinger til deponi.
Det har ifølge Jacob Hallum Bendtsen gjort projektet ReMaBrick særlig interessant for vindmølleproducenterne. ”Vi er ganske ombejlede. Alle vindmølleproducenter vil gerne i dialog med os, fordi de står med en kæmpe udfordring, når det handler om deponi af de udtjente vinger.”

Første prøvesten ser lovende ud
På Gråsten Teglværk, som faciliterer selve udformningen og forbrændingen af de nye mursten, bliver processen fra laboratorierne på de fire institutter og deres bud optimale blandingsforhold skaleret op.
”Status er, at vi har udviklet de første små prøve-mursten. Og det ser rigtig lovende ud. Vi er lykkes med at øge mængden af de genbrugte vindmøllevinger. Vi har øget stenens styrke via de fibre, som er i genbrugsmaterialet. Og samtidig har vi nedsat energiforbruget ved brændingen af stenene, fordi polyesteren i vindmøllevingerne bidrager til brændingen,” siger Jacob Hallum Bendtsen.
Mens almindelige mursten brændes ved over 1.050 graders varme – en proces som kræver betydelige mængder naturgas eller biogas – er det håbet, at de mursten, der produceres ifm. ReMaBrick-projektet, kan komme ned på 825 grader og stadig bibeholde styrken i murstenene. Det betyder, at EPD-værdierne for murstenene kan reduceres og give forbrugeren et mere bæredygtigt materiale at bygge huse med.

Bæredygtighed til lavere pris
Og endda for færre penge, forklarer Jacob Hallum Bendtsen: ”Vi oplever allerede nu, at slutbrugerne er meget interesserede i stenene. Helt generelt er der kommet et større fokus på bæredygtige materialer, men det har været vanskeligt for os som branche at
producere dem til samme pris som en klassisk mursten. Og selvom flere efterspørger mere bæredygtige materialer, er det vores erfaring, at de ikke ønsker at betale mere for produktet. Det løser vi med ReMaBrick, fordi vi erstatter en del af leret med genbrugte materialer fra vindmøller, og fordi vi brænder stenene ved lavere varme, som sparer os for energi. Derfor er potentialet enormt.”
Ifølge Jacob Hallum Bendtsen vil stenen fra ReMaBrick ende med at se anderledes ud end den klassiske mursten. Og det er helt bevidst: ”Den må gerne adskille sig, fordi folk gerne vil vise, at her har de brugt et mere bæredygtigt materiale. Helt konkret får den et mere rustikt og groft udseende, hvor fibrene i stenen træder tydeligere frem. Sådan som vi kender det fra en såkaldt New Yorker-væg.”

Klik ind her og læs hele artiklen om hvordan gamle vindmøller forvandles til mursten

https://indd.adobe.com/view/fc3147c8-f21c-47b8-a4f5-2b68ae9433f5

"Status er, at vi har udviklet de første små prøve-mursten. Og det ser rigtig lovende ud"

“Status er, at vi har udviklet de første små prøve-mursten. Og det ser rigtig lovende ud”