Vi har længe talt om klimaforandringer og behovet for bortledning af vand fra byens gader, men hvad med selve bygningerne? Kan de klare at stå ude i fremtidens vejr? På konferencen Murdag i Tromsø arrangeret af Trom Murerlaug talte direktør Gitte Krusholm Nielsen om storm water management i byggeriet.

Vejret bliver vildere. Det kan man læse i rapporterne fra Intercontinental Panel on Climate Change (IPCC), der hører under WHO og FN. Prognoserne forudser mere ekstremt vejr med mere intens og kraftig nedbør, højere temperaturer, stadig mere voldsomme storme og stigende vandstande. Det stiller ikke kun krav til kloakker, gader og stræder, men i høj grad også til vores bygninger. Der kan nemlig være mange penge at spare ved at vælge de rette materialer til fremtidens bygninger. Det gælder både de udvendige og indvendige vægge.

Fremtidens stigende vandeksponering vil stille store krav til byggematerialernes evne til, at kunne afgive vand. Vand, som er optaget fra gadeniveau, fra kloakken og via taget. Evnen til at kunne tåle vand i længere tid uden at rådne eller gro skimmel bliver også mere og mere væsentlig. Mineralske materialer som mursten, tegl og porebeton kan tåle indtrængende vand og behøver ikke udskiftes efter en vandskade. De vil langsomt tørre og bibeholde deres egenskaber efter en vandskade.

Det er altså med god grund, at vi retter blikket mod vores bygninger og tænke klimasikring grundigt ind. Det er bare at komme i gang, for ja, de sunde og holdbare løsninger findes allerede.