Beslutninger om materialevalg kan have stor betydning for udgifter til drift, forsyning, vedligeholdelse og renholdelse af et byggeri. Derfor bør man altid lave en totaløkonomisk vurdering af levetidsomkostninger, så man tager drifts- såvel som anlægsomkostninger i betragtning, når man vurderer økonomien i et byggeprojekt. Men det er ikke helt enkelt at udarbejde en totaløkonomisk vurdering.

Derfor har ”Værdibyg” besluttet at udgive vejledningen ”Totaløkonomiske vurderinger i praksis”. Formålet er at gøre brugen af totaløkonomiske betragtninger mere overskuelig og ensartet. Der skal skabes balance mellem investeringer og kvalitet, ligesom incitamenter til at reducere anlægsudgifterne på bekostning af driftsudgifter skal undgås.

Direktør for DANSKE TEGL Gitte Krusholm Nielsen glæder sig over initiativet: ”Det er vigtigt, at branchen får en fælles tilgang til totaløkonomi, og at der er fornuftig vejledning til rådighed. På den måde kan tankegangen bag totaløkonomi og metodikkerne udbredes mest muligt. For byggevareproducenter er det også af stor betydning, at vejledningen bliver udarbejdet med tanke på de parametre, der spiller ind herfra, som for eksempel væsentligheden af involvering af byggevareproducenterne tidligt i forløbet, hensyntagen til produkternes levetider mv. Derfor er det vigtigt for DANSKE TEGL at sidde med ved bordet.”

Vejledningen bliver naturligvis delt her på siden, når den er klar. På mødet deltog, foruden DANSKE TEGL, Trafik- og Bygningsstyrelsen, MOE, Alectia og KEA. Øvrige deltagere i arbejdsgruppen fremgår på Værdibygs hjemmeside. Målgruppen er små og store bygherrer, entreprenører, rådgivere og producenter.