Antallet af forskellige mursten og mørteltyper er vokset markant de senere år. Det medfører, at kompleksiteten i at vælge den rigtige mørtel til den rigtige mursten i det aktuelle eksponeringsscenarie er steget.

For at imødekomme byggebranchens ønske om hjælp til at træffe de rette valg, har mørtelbranchen nedsat en task force til at løse dette. Man vil bl.a. opdatere Vejledningsskemaet til mørtelvalg, som er tilgængeligt på www.mur-tag.dk. Samtidig har man i Dansk Murstenskontrol truffet beslutning om at gøre information om minutsug tilgængelig på et mere detaljeret niveau end hidtil.

Direktør i EMR Murer & Entreprenør A/S, Michael Dam, forklarer: ”Ændringerne her vil gavne både ingeniører, arkitekter og murermestre og i sidste ende slutkunden, for det bliver nemmere at levere et godt produkt og dermed skabe en optimal klimaskærm og facade. Her er minutsug en vigtigt parameter. Suges mørtlen for hurtigt, så vil den ikke hærde optimalt og få den nødvendige styrke. Er det modsatte tilfældet, så vil mørtlen indeholde for meget vand i forhold til stenen. Det medfører uheldige fejl og skader.”

Med dette tiltag gør teglproducenterne det altså nemmere at vælge den rigtige kombination af mørtel og mursten.

Michael Dam, som sidder som brancherepræsentant for Dansk Byggeri i Dansk Murstenskontrol, uddyber:   ”Helt konkret betyder det, at man tidligere i processen vil kunne afstemme materialerne i forhold til hinanden. Vi har tidligere oplevet, at man første senere i en byggeproces er blevet bekendt med, at den valgte sten og mørtel ikke passede sammen.”

Mørtelbranchen hilser tiltaget velkomment og ser frem til at data bliver tilgængelige på teglværkernes hjemmeside. Gitte Krusholm Nielsen fra DANSKE TEGL er også begejstret: ”Det er et fælles ønske for alle medlemmer i DANSKE TEGL at gøre viden tilgængelig, så risikoen for fejl minimeres. Når vi har en skade på nyopført murværk, så står alle tilbage som tabere: både bygherren, den udførende samt tegl- og mørtelproducenterne. Derfor tager vi nu også som branche ansvar for at løse vores del af opgaven på bedste vis ved at sikre et højt oplysningsniveau.”

Det er aftalt, at oplysningerne skal være tilgængelige på teglværkernes hjemmesider senest 1. juli 2017, og de kan læses i den nyeste udgave af Produktbestemmelser for mursten.