Murstenen er tilbage i nybyggeriet. Forbrugerne efterspørger i højere grad end før naturmaterialer med lavt vedligehold og høj æstetisk bæredygtighed.

Det står klart for både forbrugere og producenter, at jordens ressourcer ikke er uudtømmelige. Derfor er der i de senere år arbejdet langt mere bevidst med bæredygtighed og cirkulær økonomi i traditionelle, materialetunge produktionsområder. Ved at gentænke materialer, komponenter og emballering kan virksomhederne skabe sikre, komposterbare eller genanvendelige produkter. Det giver god mening i forhold til både miljø og økonomi. Ved at holde råvarer og produkter i det økonomiske kredsløb med den højst mulige værdi længst muligt, påvirker vi mennesker klodens ressourcer mindre og reducerer problemstillingen med affaldshåndtering og fremskaffelse af råvarer.

I forbindelse med nybyggeri giver det rigtig god mening at anvende mursten og tegl frem for mange andre materialer.
– Mange tror fejlagtigt, at det er dyrt at bygge med murværk, men jeg tror faktisk ikke, at folk er klar over, hvor relativt hurtigt investeringen i murværk frem for andre materialer er indhentet, fortæller Gitte Krusholm Nielsen, der er administrerende direktør i DANSKE TEGL.

– Indregner man udgifterne til vedligehold, er den samlede pris for murværk i løbet af bare ti til femten år lavere end andre facadematerialer såsom træ og glas og stål, fortsætter Gitte Krusholm Nielsen og påpeger, at folk ikke kun vælger murværk af økonomiske og miljømæssige årsager.

– Følelser er en stor del af beslutningen. Vi ønsker, at vores bolig skal både tage sig godt ud og være et smukt og indbydende sted af god kvalitet. Det kalder jeg æstetisk bæredygtighed at være smuk, sund og holdbar og ældes med ynde.

En ny dimension i materialevalg er særligt yngre generationers ønske om mindst mulig vedligehold.
– Yngre mennesker prioriterer meget bevidst, og de vil hellere bruge deres tid og kræfter på familie, venner og oplevelser frem for vedligehold og reparationer af deres bolig, fortæller Gitte Krusholm Nielsen. Mursten og tegl opfylder i høj grad forbrugernes krav om bæredygtighed og rene naturmaterialer og eliminerer samtidigt behovet for kontinuerligt vedligehold. Det er en win-win situation for alle parter.

Selvom mursten er det ultimative eksempel på cirkulær økonomi, hvor materialet har en ekstrem lang holdbarhed og kan genanvendes og genbruges, skal man dog være opmærksom på, at ikke al genbrug er en god idé. Ukritisk genbrug kan endda være mere skadeligt end bæredygtigt. Der mangler regler og standarder inden for recirkulerede byggematerialer, og det er derfor en reel risiko, at uholdbare og usunde materialer indføres i nybyggeri eller i forbindelse med renovering af eksisterende byggeri. En gammel, flot dør eller et parti gamle vinduer kan være malet med maling, som indeholder tungmetaller, eller PCB fra fugerne kan være trængt ind i vindueskarmen.

– Jeg har gennem flere år gjort opmærksom på denne problemstilling, siger Gitte Krusholm Nielsen og fortsætter: DANSKE TEGL deltager ofte i debatten i medierne og sammen med Dansk Industri i diskussioner med myndigheder og styrelser, og vi stiller altid gerne op som case study.

Byggebranchen arbejder aktivt med affaldsforebyggelse, genbrug og genanvendelse af byggematerialer, og teglværkerne i Danmark har i de senere år implementeret en lang række energi- og effektivitetstiltag, der sikrer bæredygtighed og produktivitet. Hos DANSKE TEGL er man opmærksom på ikke at genintroducere fortidens fejl ved at recirkulere brugte materialer af lav kvalitet. Tværtimod er der stort fokus på udelukkende at anvende ler af høj kvalitet, så der undgås spild i produktionen. Det gør også de færdige produkter langtidsholdbare. Under produktionen af tegl tilsættes vanddamp for at få den rette bearbejdelighed af leret. Vand anvendes også til at rengøre maskinel, men vandforbruget er i dag reduceret med op til 90 procent, og al procesvand recirkuleres.

Teglværkernes store energiforbrug er optimeret gennem investering i nye og moderne anlæg. Desuden sendes varmen fra ovnene retur, så den kan tørre de u-brændte sten, inden de sendes ind i ovnene. Værkerne har desuden skiftet fra kul og olie til naturgas, som er en renere energikilde.

– Danske tegl og mursten produceres på superliga-niveau, fortæller en stolt Gitte Nielsen. Teglbranchen hviler dog ikke på laurbærrene, men har iværksat en række nye og innovative tiltag, som skal reducere energiforbruget yderligere, for eksempel ved at anvende mikrobølger.