Vi har hidtil været vant til at udvinde råstoffer, fremstille produkter, forbruge og smide ud. Det betyder, at mange ressourcer er et tabt. Derfor er begrebet ’cirkulær økonomi for alvor kommet på dagsordenen, og mange virksomheder i den vestlige verden er begyndt at udvikle forretningsmodeller, der passer ind i teorien om cirkulær økonomi. Det gælder også i byggebranchen.   

”Producenter af byggematerialer er, sammen med resten af byggesektoren, i fuld gang med at indstille sig på stadig større krav til bæredygtighed. Og når vi taler om bæredygtighed i vores branche, handler det om alt fra produktionen af byggematerialer, opførelsen af selve byggeriet, drift og vedligehold, nedrivning og bortskaffelse, hvis bygningerne en dag skal væk, og til det afsluttende genbrug eller genanvendelse”, siger Gitte K. Nielsen, direktør for Danske Tegl, som repræsenterer teglværker og producenter af mørtel. 

Naturens egne materialer 

I det nye marked er forbrugerne meget bevidste om bæredygtighedEn samlet dansk byggebranche har allerede peget på behovet for en frivillig bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet og fra politisk hold tales der om krav til genbrug af byggematerialer. Inden for få år forventes der i alle byggesager at blive stillet krav om bæredygtighed. Politisk arbejdes der således på at få en strammere regulering af byggeriet i både Danmark og EU. 

”Her stiller vores produkter sig rigtig godt, for vi producerer alt i naturens egne materialer – ler og vand, som med varme og luft bliver til mursten, tagsten og klinker. Sammen med forskellige typer mørtler, som også baserer sig på naturens egne materialer – sand, kalk og vand – bliver produkterne benyttet i moderne byggerier overalt i verden”, siger Gitte K. Nielsen. 

Der er mursten i verden, der er over 3.000 år, og mere end to ud af tre af de danske kirker er 700–800 år gamle. Men det er ikke nok med lang holdbarhed, for i cirkulær økonomi skal produkterne være en del af et kredsløb. Så ’end-of-life-konceptet, hvor et produkt havde en levetid, hvorefter det blev kasseret, er erstattet af genbrug og genanvendelse. 

”Her står vi også stærkt, for vores produkter kan genbruges flere gange, og grundmaterialerne, de er lavet af, kan uden problemer indgå i nye byggerier eller produkterda vores byggematerialer ikke indeholder skadelige stoffer, som først skal fjernes. Materialerne bevarer således deres værdi”, siger Gitte K. Nielsen. 

De fire principper 

I cirkulær økonomi opererer man med fire principper. Det første handler om, hvor meget man skal forarbejde et produkt, før det kan genanvendes. Det næste princip handler om ’langvarig cirkulation’, hvor det er en fordel, hvis et produkt kan cirkulere eller er langtidsholdbart i sig selv.  

Princippet om gentagen genanvendelse ser på, om et materiale kan forlænge levetiden ved at blive genanvendt til nye produkter flere gange, og det sidste princip handler om at bevare renheden og kvaliteten af et råstof, også når det bliver genbrugt 

”Vores produkter står derfor stærkt indenfor alle fire principper, for de er langtidsholdbare og kan enten genbruges direkte, eller indgå i nye produkter. Og det er mere reglen end undtagelsen, at de kan genbruges, uden at de skal gennem dyre renselsesprocesser for fx kemikalier”, siger Gitte K. Nielsen.  

Vedligeholdelsen 

Udviklingen indenfor byggematerialer er accelererende. Der lægges i dag vægt på, at moderne materialer produceres optimalt i forhold til ressourceforbrug og spild, og at de kan genbruges umiddelbart – enten i nye bygninger eller som grundelementer i ny produkter. 

Der er især to områder hvor tegl, mursten og mørtel for alvor skiller sig ud som bæredygtige byggematerialerDe har en ekstrem lang holdbarhed og kræver ingen vedligeholdelse og skal derfor ikke behandles med maling eller kemikalier, der kan skade miljøet. 

”Vi har desværre set alt for mange kedelige eksempler på hvad der sker, når vi benytter kemikalier i byggerietDe har ofte nogle negative langtidsvirkninger på mennesker og miljø, som har gjort det svært, fx for vores grundvand og indeklimaet. Her kan vi se, at der er kommet større fokus på de langsigtede fordele ved vores produkter. Derfor ser vi med ret stor fortrøstning på fremtidens byggerier”, slutter Gitte K. Nielsen.