Fejl i det murede byggeri koster hvert år den danske byggebranche op mod en kvart milliard kroner i samlede omkostninger. Kampagnen De 10 Bud skal nu fremme det fejlfrie murværk og i første omgang få de udførende i byggeriet til at dække bedre af på byggepladsen.

En rundspørge foretaget blandt 72 eksperter inden for det murede byggeri fastslår, at fejl i det murede byggeri estimeres til at koste den danske byggebranche 223.000.000 kroner om året.

Det har fået Brancheorganisationen Danske Tegl, Murersektionen under Dansk Byggeri og Københavns Murerlaug til at gå sammen om kampagnen De 10 Bud, der nu skal rådgive og løfte kendskabet til de typiske fejl i det murede byggeri.

Kampagnen skydes i gang i november med en målrettet indsats mod de udførende i byggeriet, som med budskabet ’Husk bud #7 – Dæk af’ skal gøres opmærksom på, at nyopført murværk altid skal afdækkes og sikres mod nedbør og frost i de kolde måneder.

Gennem hele måneden vil murere og entreprenører blive mødt med budskabet på landets byggepladser og sociale medier. Derudover er vidensportalen De10bud.dk blevet etableret, som gennem instruktionsvideoer, vejledninger og huskelister skal medvirke til at eliminere fejl i byggeprojekter.

”Det fejlfrie murværk er et af de steder, hvor den danske byggebranche kan spare store millionbeløb mod en ganske beskeden indsats. Med kampagnen genopfrisker vi den gode byggeskik, så vi både kan fastholde et godt image og stoltheden i det murede byggeri – og frem for alt minimere de kostbare fejl på byggepladserne,” siger Gitte Krusholm Nielsen, adm. direktør for Danske Tegl.

10 bud skal fremme god byggeskik

De 10 Bud er en huskeliste over de ti vigtigste ting, der skal tages med i processen, når der opføres muret byggeri. Kampagnen er et længerendevarende initiativ, der de kommende år vil udrulle flere kampagner målrettet arkitekter, bygherrer, ingeniører, murere og andre faggrupper i byggeriet.

”Vi anerkender, at det udførende led har et medansvar for fejl og skader i det murede byggeri. Vores håb er, at kampagnen kan være med til at understøtte og fremme god byggeskik, som vi kender det fra langt de fleste byggepladser,” siger Peter Andersen, formand for Muresektionen under Dansk Byggeri.

Rundspørgen tegner et klart og tydeligt billede af, at det specielt er manglende eller dårlig afdækning af murværket, som koster branchen dyrt. Derfor er kampagnes ambition i første omgang at få de udførende til at dække deres murværk bedre af.

”Afdækning af murværk er en uhyre vigtig disciplin. Manglende eller forkert afdækning kan betyde store og omfattende skader, der både koster mange penge og kan have vidtrækkende konsekvenser. Det er desværre en gammel kendt problematik vi til stadighed konfronteres med, så kampagnen har helt sikkert et potentiale til at kunne minimere fejl i det murede byggeri,” siger Christian Dahl Pedersen, oldermand hos Københavns Murerlaug.

Følg med i kampagnen fra Facebook samt Linkedin.

Detaljer om buddene og materiale tilgængeligt til download her www.de10bud.dk.