De danske teglværker vil indfri regeringens klimamål og styrker nu indsatsen for et lavere energiforbrug og en mindre CO2-udledning. Det sker gennem en ny brancheaftale mellem DANSKE TEGL og Energistyrelsen om energieffektiviseringer i branchen.

Produktion af mursten og tagsten er en energitung produktionsproces, da brænding af leret kræver høje fremstillingstemperaturer. Siden 1990 har danske teglværker reduceret deres energiforbrug med op til 40 pct. – senest i perioden 2014-2018 er energiforbruget til brænding reduceret med mere end 9,5 pct.

Med den nye aftale styrker Energistyrelsen og DANSKE TEGL indsatsen for at slanke branchens CO2-udledning yderligere.

Klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen er tilfreds med, at de danske teglværker har succes med energibesparelsesprojekter:

”Regeringen har et ambitiøst mål om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 pct. i 2030. Det når vi kun, hvis alle bidrager. Så når de el-intensive virksomheder i teglbranchen vælger at gå videre i arbejdet med energieffektiviseringer, så ser jeg det som udtryk for, at branchen gerne vil tage sin del af ansvaret – og det vil jeg gerne kvittere positivt for. Samtidig håber jeg selvfølgelig, at der kommer en masse konkrete energibesparelser og CO2-reduktioner ud af aftalen.”

Vil indfri 2030-mål

Direktør hos DANSKE TEGL, og medlem af regeringens klimapanel for Energitung Industri, Gitte K. Nielsen, har sammen med branchen sat som mål, at de danske teglværker skal indfri regeringens klimamål om reduktion af CO2-udledning.

”Hele branchen ønsker at tage et medansvar for at sikre, at Danmark når sine klimamål. Skuer man bagud, er der allerede sket meget. Ud over energibesparelser er det i dag standard, at værkerne drives med nul spild. Alle overskydende mursten og tagsten genbruges i produktionen. Vi har med andre ord allerede plukket de lavthængende frugter og skal nu speede effektiviseringerne yderligere op, så danske mursten kan blive endnu grønnere,” siger Gitte K. Nielsen.

De danske teglværker vil i de kommende år bl.a. fokusere på produktudvikling, der skal medvirke til yderligere energieffektivisering.

”Ler er et forrygende materiale med vide rammer for formgivning, og vi kan forvente, at nye typer af mursten vil finde vej til markedet. Tilsvarende vil en øget omlægning til biogas og grøn el også bidrage til grønnere produkter. Men potentialet er endnu større, hvis man kigger samlet på byggeriet – og derfor skal hele byggeriets værdikæde også bringes i spil,” siger Gitte K. Nielsen.

Fejl koster på klimakontoen

Godt og solidt byggeri, der holder længe, er bæredygtigt – både økonomisk og klimamæssigt. Men hvis der bliver lavet fejl i byggeriet, er det dyrt for både klimaet og pengepungen.

DANSKE TEGL har foretaget en rundspørge blandt 72 eksperter, der estimerer, at fejl i det murede byggeri koster den danske byggebranche 223 mio. kr. om året.

”Vi skal som en samlet byggebranche blive bedre til at eliminere fejl og spild i byggeriet. Det er spild af gode materialer og arbejdskraft og koster helt unødigt på klimakontoen. F.eks. er fugt- og materialeskader der opstår på grund af forkert håndtering, eller ubeskyttet opbevaring for vejrliget på pladsen helt unødvendige. Mindre spild er et af de indsatsområder, hvor byggebranchen både kan spare store millionbeløb og reducere sin drivhusgasudledning mod en beskeden indsats – til gavn for klima og økonomi,” siger Gitte K. Nielsen.

DANSKE TEGL har i samarbejde med Murersektionen under Dansk Byggeri og Københavns Murerlaug lanceret kampagnen ”De 10 Bud – vejen til de fejlfri murværk”, der er huskelisten over de ti vigtigste ting, som skal i betragtning, når der opføres murværk. Og endnu et greb til klimaklog byggekultur.

Artiklen blev bragt i Politikken 28. februar, som også kan læses på side 2 her.