De danske teglværker vil indfri regeringens klimamål og styrker nindsatsen for et lavere energiforbrug og en mindre CO2-udledning. Det sker gennem en ny brancheaftale mellem DANSKE TEGL og Energistyrelsen om energieffektiviseringer i branchen.

Produktion af mursten og tagsten er en energitung produktionsproces, da brænding af leret kræver høje fremstillingstemperaturer. Siden 1990 har danske teglværker reduceret deres energiforbrug med 48 pct. – senest i perioden 2014-2018 er energiforbruget til brænding reduceret med mere end 9,5 pct.  

Med den nye aftale styrker Energistyrelsen og DANSKE TEGL indsatsen for at slanke branchens CO2-udledning yderligere. 

Klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen er tilfreds med, at de danske teglværker har succes med energibesparelsesprojekter: 

Regeringen har et ambitiøst mål om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 pct. i 2030. Det når vi kun, hvis alle bidrager. Så når de el-intensive virksomheder i teglbranchen vælger at gå videre i arbejdet med energieffektiviseringer,  ser jeg det som udtryk for, at branchen gerne vil tage sin del af ansvaret – og det vil jeg gerne kvittere positivt for. Samtidig håber jeg selvfølgelig, at der kommer en masse konkrete energibesparelser og CO2-reduktioner ud af aftalen.” 

Vil indfri 2030mål 

Direktør hos DANSKE TEGL, og medlem af regeringens klimapanel for Energitung Industri, Gitte K. Nielsen, har sammen med branchen sat som mål, at de danske teglværker skal indfri regeringens klimamål om reduktion af CO2-udledning. 

”Hele branchen ønsker at tage et medansvar for at sikre, at Danmark når sine klimamål. Skuer man bagud, er der allerede sket rigtig meget. Ud over massive energibesparelser er det i dag standard, at værkerne drives med nul spild.

Alle overskydende mursten og tagsten genbruges i produktionen, restvarme udnyttes til tørring, vand recirkuleres osv. Vi har med andre ord allerede plukket de lavthængende frugter og speeder nu effektiviseringerne yderligere op, så danske mursten kan blive endnu grønnere,” siger Gitte K. Nielsen. 

De danske teglværker vil i de kommende år bl.a. fokusere på produktudvikling, der skal medvirke til yderligere energieffektivisering. 

Ler er et forrygende materiale med vide rammer for formgivningog vi kan forventeat nye typer af mursten vil finde vej til markedet. Tilsvarende vil en øget omlægning til biogas og grøn el også kunne bidrage til grønnere produkter. Men potentialet er endnu større, hvis man kigger samlet på byggeriet  og derfor skal hele byggeriets værdikæde også bringes i spil,” siger Gitte K. Nielsen. 

Fejl koster på klimakontoen 

Godt og solidt byggeri, der holder længe, er bæredygtigt – både økonomisk og klimamæssigtMen hvis der bliver lavet fejl i byggeriet, er det dyrt for både klimaet og pengepungen.

DANSKE TEGL har foretaget en rundspørge blandt 72 eksperter, der estimerer, at fejl i det murede byggeri koster den danske byggebranche 223 mio. kr. om året. 

”Vi skal som en samlet byggebranche blive bedre til at eliminere fejl og spild i byggeriet. Det er spild af gode materialer og arbejdskraft og koster helt unødigt på klimakontoen. F.eks. er fugt og materialeskader der opstår på grund af forkert håndtering, eller ubeskyttet opbevaring for vejrliget på pladsen helt unødvendigeMindre spild er et af de indsatsområder, hvor byggebranchen både kan spare store millionbeløb og reducere sin drivhusgasudledning mod en beskeden indsats  til gavn for klima og økonomi,” siger Gitte K. Nielsen. 

Artiklen blev bragt i Jyllands-Posten den 15. maj 2020.