Det er her at al trafik i Danmark styres fra.

Der er mange spændende facetter med Trafiktårn Øst som bygning, blandt andet den historiske kobling til de gamle stationsbygninger, som vi alle kender. Stationsbygningerne var nemlig opført i røde mursten, og det er gået igen i opførelsen af Trafiktårn Øst.

Der er også det særlige ved denne bygning, at her er der mennesker, der holder øje med vores trafik 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året.

Selvom bygningen er et potentiel terrormål, og at man under andre betingelser måske ville have lavet den som en bunker, har man valgt at have bygningen over jorden. Det giver nemlig adgang til sollys, som både kan give varme til bygningen, men også giver lys.

En smart detalje i den sammenhæng er, at man har valgt at lave en solafskærmning i murværket, som på den ene side skærmer for lyset, men som samtidigt tillader at der kommer lys ind. Solens varme bliver indfanget således, at bygningen dermed ikke bliver opvarmet unødigt.

Vi har fået lavet en kort video til at fortælle historien bag om bygningen, og dermed om Trafikhus Øst – Danmarks trafikmæssige knudepunkt.