Med en foreløbig CO2 reduktion på 48 pct. er den danske teglbranche nået rigtig langt i at opfylde regeringens klimamål, og branchen styrker nu indsatsen yderligere så 70 pct. reduktion opnås. Branchen peger her på flere af de mulige løsninger til at nå i mål.

Produktion af mursten og tagsten er en energitung produktionsproces, da brænding af leret kræver høje fremstillingstemperaturer. Siden 1990 har danske teglværker reduceret deres energiforbrug med 48 pct. – senest i perioden 2014-2018 er energiforbruget til brænding reduceret med mere end 9,5 pct.

Aftalen med Energistyrelsen

For at styrker indsatsen med at slanke branchens CO2-udledning yderligere har Energistyrelsen og DANSKE TEGL indgået aftale om energioptimering i den samlede danske teglbranche.

Klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen er tilfreds med, at de danske teglværker har succes med energibesparelsesprojekter:

”Regeringen har et ambitiøst mål om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 pct. i 2030. Det når vi kun, hvis alle bidrager. Så når de el-intensive virksomheder i teglbranchen vælger at gå videre i arbejdet med energieffektiviseringer, så ser jeg det som udtryk for, at branchen gerne vil tage sin del af ansvaret – og det vil jeg gerne kvittere positivt for. Samtidig håber jeg selvfølgelig, at der kommer en masse konkrete energibesparelser og CO2-reduktioner ud af aftalen.”

Vil indfri 2030-mål

Direktør hos DANSKE TEGL, og medlem af regeringens klimapanel for Energii ntensiv Industri, Gitte K. Nielsen, har sammen med branchen sat som mål, at de danske teglværker skal indfri regeringens klimamål om reduktion af CO2-udledning.

Hele branchen ønsker at tage et medansvar for at sikre, at Danmark når sine klimamål. Skuer man bagud, er der allerede sket rigtig meget. Ud over massive energibesparelser er det i dag standard, at danske teglværker drives med nul spild.

”Alle overskydende mursten og tagsten genbruges i produktionen, restvarme udnyttes til tørring af leret før brændingen, vand recirkuleres osv. Vi har med andre ord allerede plukket de lavthængende frugter og speeder nu effektiviseringerne yderligere op, så danske mursten kan blive endnu grønnere,” siger Gitte K. Nielsen.

Grøn omlægning 

De danske teglværker vil i de kommende år bl.a. fokusere på produktudvikling, der skal medvirke til yderligere energieffektivisering.

”Ler er et forrygende materiale med vide rammer for formgivning, og vi kan forvente, at nye typer af mursten vil finde vej til markedet. Tilsvarende vil en øget omlægning til biogas og grøn el også kunne bidrage til grønnere produkter,” siger Gitte K. Nielsen.

Målet er muligt

Med de foreløbige tiltag og mulighederne for yderligere reduktioner frem mod 2030, så viser branchens egen kortlægninger, at den danske teglbranche kan komme i mål med en CO2 – reduktion på 70 pct. i 2030, som er regeringens klimamål.