Sådan lyder opfordringen i en ny kampagne, der skal få flere til at overveje en uddannelse inden for bygge- og anlægsområdet. For ved at tage en af byggeriets uddannelser, kan man få direkte indflydelse på fremtidens bæredygtige samfund og være med til at gøre en konkret forskel for miljøet ved at bygge noget, som også er her om 100 år.

Alle bør kunne erklære sig enige i, at vi selvfølgelig skal opføre bygninger, som kan tåle at stå udenfor i mere end 100 år. Alt andet vil være tåbeligt.

Men herefter stopper enigheden i bygge- og anlægssektoren og blandt materialeproducenter. For hvilke byggematerialer er egentlige de bedste og mest klimavenlige til fremtidens byggeri?

Konkurrence er sundt, men debatten skal nuanceres. Verden er ikke sort/hvid, og der eksisterer ikke rigtige og forkerte materialer. Alle materialer har sine styrker og svagheder.

Vi skal altid vurdere og udvælge materialer ud fra, hvad de skal anvendes til. Hvad skal der bygges, hvad skal bygningen være i stand til, hvad skal den kunne tåle, hvor længe skal den holde samt en lang række forhold om indeklima, energiforbrug, akustik, lys, æstetik, miljø, CO2, vedligehold mv., skal der skal tages højde for.

Bæredygtigt byggeri er med andre ord meget komplekst, og der findes ikke ét rigtigt materiale, som trumfer alle andre 

Men den seneste debat har desværre været med til at ændre præmissen om, hvad der opfattes som bæredygtigt materialevalg. Des lavere materialernes CO2-aftryk er, des bedre opfattes materialet – upåagtet afhvad materialet skal anvendes til. 

CO2 er uden diskussion et vigtigt kardinalpunkt i arbejdet mod et klimavenligt byggeri, og der kan uden tvivl spares en masse CO2 her-og-nu ved at vælge ét materiale frem for et andet. 

Men skal vi gøre noget nu, som også kan ses om 100 år, handler bæredygtigt byggeri om at skabe bygninger, der holder i mange generationer – og dermed er klimavenligt. Vi skal bygge huse, der kan tåle at stå udenfor i 100, 150 eller 200 år, så vi undgår at skulle bygge op, reparere og rive ned hele tiden. 

Hvad hjælper det at opføre bygninger i materialer med et lavt CO2-regnskab, hvis de anvendes forkert, har en kort levetid eller kræver massiv vedligeholdelse? 

Lad os derfor få en pragmatisk debat om fremtidens bæredygtige byggeri og en holistisk tilgang til valg af materialer, så vi kan træffe de rigtige beslutninger og bygge noget, der både har et lavt CO2-aftryk og som også er her om 100 år.