For at skabe over- og indblik, har Danske Tegl fået udarbejdet nærværende rapport. Målet med rapporten er, i et overskueligt format, at formidle hvilke kriterier der kan opnås for de forskellige produkttyper og på den måde hjælpe byggeriets aktører i den grønne omstilling.

Ønsket om at bygge bæredygtigt i Danmark har længe været aktuelt og det er idag mere end 10 år siden, at den danske byggebranche diskuterede hvilken vej man skulle kigge, hvis man ønskede at sætte bæredygtighed i fokus.

Dengang valgte man, at det foretrukne system til at certificere byggeri var den tyske ordning DGNB. Siden da er antallet af certificerede byggerier steget støt og DGNB er idag den dominerende ordning i Danmark, imens der også ses anvendel- se af certificeringsordningerne LEED og BREEAM.

Med implementeringen af Den Frivillige Bæredyg- tighedsklasse i 2023 sættes der yderligere fokus på bæredygtighed i byggeriet og herunder udbre- delsen af bygningscertificeringer.

Medlemmerne i Danske Tegl producerer tagsten, klinker, mursten, mørtel, porebeton og kalksand- sten og har traditionelt gennem tiderne haft stor fokus på kontinuert produktionsoptimering med det formål at reducere energi- og materialeforbru- get.

Derfor imødekommer produkterne idag rigtig mange af de krav, som stilles i kriterierne i de forskellige certificerings-ordninger.

Det er forskelligt hvad de enkelte certificerings- ordninger vægter og hvor meget de forskellige kriterier vægtes.

For at skabe over- og indblik, har Danske Tegl fået udarbejdet nærværende rapport. Målet med rapporten er, i et overskueligt format, at formidle hvilke kriterier der kan opnås for de forskellige produkttyper og på den måde hjælpe byggeriets aktører i den grønne omstilling.

Det er vigtigt at understrege, at nærværende rapport ikke er en endelig facitliste over hvilke kriterietildelinger de enkelte produkttyper kan opnå, idet parametre som bygningsdesign, systemløs- ninger mv. kan åbne op for, at yderligere kriterier kan bringes i spil, end anvist her.

Der er således tale om en overordnet guide og det anbefales altid, at tage kontakt til den relevante leverandør for sparring og rådgivning. Erfarings- mæssigt kan det give anledning til løsninger, som bidrager til yderligere løsningsoptimering og dermed til yderligere pointgivning.

Læs rapporten her (eller klik her for at downloade den)