Med input fra hele byggebranchen og med beregninger fra Teknologisk Institut skal et kommende CO2-roadmap både vise vejen mod en CO2-neutral produktion af danske tegl og en mere bæredygtig anvendelse af tegl i hele byggebranchen.

Omstillingen til en mere CO2-venlig produktion af danske tegl er i fuld gang og har været det længe. Siden 1990 har danske teglværker reduceret deres CO2-udledning med 50 pct bl.a. ved at omstille fra bl.a. kul til naturgas, indkøbe nye og langt mere effektive ovne og generelt optimere produktionen.

”Den danske teglbranche har længe arbejdet med omstillingen til en mere bæredygtig produktion af tegl ved at ændre på de helt oplagte udfordringer i vores produktion. Nu skal vi speede vores klimaindsatser yderligere op ved at gå nye veje, og vores mål er ambitiøst: Vi ønsker i branchen, at produktionen af danske tegl bliver CO2-neutral,” siger Andreas Christensen, bestyrelsesformand i Danske Tegl og fortsætter:

”Når man går nye veje, kræver det god og velgennemarbejdet navigation. Ellers risikerer vi at spilde vigtig tid i kampen for et bedre klima. Tid vi ikke har. Derfor er Danske Tegl sammen med Teknologisk Institut i gang med at udviklet et roadmap i form af et inspirationskatalog med konkrete tiltag, der viser vejen mod en yderligere CO2-reduktion i tegls fulde værdikæde.”

Et arbejdsredskab for hele værdikæden

Gitte K. Nielsen, adm. direktør hos Danske Tegl håber, at det kommende CO2-roadmap kan blive et stærkt, fælles arbejdsredskab, der også kan inspirere og motivere de mange aktører – fra bygherrer og udviklere til arkitekter, ingeniører og udførende – der arbejder med og omsætter danskproduceret tegl, mursten og mørtel til byggerier.

”Vi har virkelig lagt os i selen for at udvikle et CO2-roadmap, hvor vi selvfølgelig fejer for egen dør så at sige. Men hvor også hele byggeriets værdikæde er tænkt ind og kan gøre brug af det katalog over indsatser, som vores roadmap kommer til at indeholde. Derfor har Teknologisk Institut, der står bag alle beregningerne i vores roadmap, lagt et stort arbejde at indhente input fra hele byggebranchens værdikæde gennem en lang række interviews med blandt andet ingeniører, arkitekter, rådgivere og bygherrer,” siger Gitte K. Nielsen.

Roadmap udkommer i 2023
De bedste – og mest effektfulde – forslag til nye initiativer og metoder fra branchen og fra Teknologisk Instituts egne eksperter med potentiale til at sænke CO2-aftrykket i det murede byggeri bliver indsamlet af Teknologisk Institut, der også står for at gennemføre LCA-baserede potentialeberegninger på hvert enkelt initiativ.

Det kan være nye ideer til materialebesparelser, nye tiltag i projekteringsfasen, indsatser der kan fremme mere genbrug af materialerne, udvikling af nye typer mursten, bedre samarbejde i værdikæden med mindre spild til følge, CO2 fangst på værkerne og meget mere.

”Sidst, men absolut ikke mindst skal det kommende roadmap også adressere og komme med forslag til, hvordan vi som branche kan sænke brugen af ressourcer. Det siger sig selv, at der kun er en given mængde sand, ler, jern, aluminium osv. til rådighed på kloden, og det skal vi bruge med omtanke. Det kræver mere viden om, hvordan vi konkret sparer på vores ressourcer og fastholder dem så længe som muligt i deres nuværende form. I dag taler alle om CO2, men ressourcedagsordnen er mindst lige så vigtigt at adressere,” siger Gitte K. Nielsen.

Branchen forventer, at det endelige CO2-roadmap udkommer i første halvår af 2023.