En kommende, ny vejledning skal sikre, at flere vælger murværk som bærende konstruktion, når der bygges i højden. Projektet er bl.a. støttet af Danske Tegl, som står for at dele den nye viden med hele branchen.

På et laboratorium hos Teknologisk Institut har en lastbil påkørt et etagebyggeri i murværk. En murpille i stueetagen er væk og bærer ikke mere. Kan resten af huset nu holde?

Det forsøger Teknologisk Institut at svare på i en ny vejledning, som skal dokumentere robustheden i etagebyggeri med murværk som bærende konstruktion. Vejledningen er primært rettet mod nybyggeri opført med murværk af kalksandsten, og forhåbentligt vil den også kunne tjene som inspiration ved renovering af eksisterende byggeri i de tilfælde, hvor robustheden skal dokumenteres.

I dag findes der ingen vejledninger til dokumentation af robusthed af murværk, og det betyder, at nybyggeri af etageejendomme sjældent udføres med bærende murværk. Årsagen er, at det er for svært at opfylde krav om dokumentation af netop robusthed. Det skal en ny vejledning, som udkommer ved udgangen af 2023 med økonomisk støtte fra Danske Tegl og Realdania, nu lave om på.

”Når man bygger et etagehus i dag, er der en masse velkendte laster, som let kan dokumenteres og dermed håndteres. Det kan være vindforhold eller tyngden af de byggematerialer, der er benyttet. Men hvis der pludselig sker en utilsigtet hændelse – fx at en lastbil pløjer ind i en bærende søjle i stueetagen – så nytter det ikke noget, at man har bygget et etagehus, der ikke er robust nok til at håndtere den form for uforudsete hændelser og derfor risikerer at falde sammen,” forklarer seniorspecialist på Teknologisk Institut, Jakob Fisker.

Udfordring i ældre etagebygninger

Dokumentation af robusthed er gængs praksis for beton-og stålkonstruktioner. Men bestemt ikke for bærende murværk. Derfor vil den bærende konstruktion i et etagehus i dag typisk bestå af præfabrikerede betonelementer kombineret med en ikke-bærende skalmur.

Det er ærgerligt – både for det murede byggeri, der er en stolt tradition i den danske bygningskultur, og for paletten af muligheder for arkitekter og ingeniører. Og det er ikke kun ifm. nybyggeri, at man som bygværksprojekterende kan komme til kort, når robustheden i etagebyggeri skal dokumenteres, forklarer Jakob Fisker:

”Der står rigtig mange fuldmurede etageejendomme rundt i landet, hvor gulvniveauet på øverste etage er ca. 12 meter over terræn. De er typisk bygget mellem 1920’erne og 1960’erne, hvor man ikke havde samme krav til dokumentation af robusthed. De står derude og har det for så vidt det ganske fint. Vi oplever stor efterspørgsel på viden om, hvilke tiltag der er nødvendige for, at der fx kan bygges en ekstra etage oven – på disse ejendomme. Men det strander desværre tit, fordi man ikke kan dokumentere robustheden ifm. ombygning. Man er i stedet henvist til at indarbejde en ”robust” løsning som fx at forsyne bygningen med et større eller mindre stålskelet, hvilket i sig kan blive en bekostelig affære, og samtidig kan virke som spild af gode ressourcer,” siger Jakob Fisker.

Vejledningen er starten på en proces

Han håber, at den kommende vejledning med nye beregningsmetoder kan være med til at fjerne nogle af de benspænd, der indtil nu har stået i vejen for de bygherrer, der ønsker at nybygge eller ombygge etageejendomme i murværk.

Ifølge Jakob Fisker kommer vejledningen også til at skele til erfaringer i og trække inspiration fra udlandet, hvor man mange steder må bygge væsentligt højere i murværk end i Danmark. ”Og så vil vejledningen også indeholde en konkret case – et eksempelbyggeri, hvor vores beregninger og nye principper for robusthed i murværk bliver indarbejdet, så man kan se dem anvendt i et 6-eta – gers byggeprojekt. Ikke opført, men på skitseniveau,” siger Jakob Fisker.

Han understreger, at man med den kommende vejledning ikke kommer til at sætte to streger under arbejdet med at dokumentere robusthed i murværk: ”Med vejledningen som hjælp og støtte skal branchen først og fremmest ud og danne sig nogle erfaringer. Vi har så at sige taget hul på en proces, hvor vi løben – de skal arbejde videre med de erfaringer, der skabes fremadrettet.”