Danske Tegl har kastet blikket på forskningsverdenen og støtter de næste fire år en ph.d.-afhandling om murværk. Afhandlingen har til formål at afdække, om den rette mørteltype kan sikre større genanvendelighed af mursten og dermed øge cirkulært byggeri.

Hvilken betydning har mørtels sammensætning for murværk? Og kan den rette sammensætning gøre et murværk langt mere bæredygtigt? Netop de spørgsmål skal Rasmus Stenholt-Jacobsen forsøge at svare på i sin ph.d.-afhandling om mørtler i murværk, som han kommer til at bruge de næste fire år på.

Med en Master of Science i Byggeteknologi med specialisering inden for murværk fra DTU i rygsækken og med opbakning fra blandt andre Danske Tegl, Teknologisk Institut, Realdania og Grundejernes Investeringsfond, søger han at blive meget klogere på mørtel og dets potentiale i forhold til en bæredygtig udvikling af murværksbranchen.

Hvad er det mere præcist, din ph.d. kommer til at omhandle?

”Mange projekter inden for murværk – både i Danmark og udlandet – fokuserer på at sænke brændingstemperaturen for mursten, fordi de lavere brændingstemperaturer gør, at der spares en masse energi. Det er enormt vigtig viden for den bæredygtige udvikling af murværksbranchen. Men der er også en anden ting, det er vigtigt at blive klogere på, når det kommer til bæredygtighed, nemlig genanvendelse.

Og netop her ligger der et enormt potentiale i at finde ud af, hvordan mursten og mørtel hænger sammen: Er det muligt at fremstille mørtel, der sikrer et holdbart murværk, men som samtidig kan fjernes helt efter nedrivning, så murstenene kan genbruges i et nyt murværk? Hvor meget kan cementmængden reduceres? Hvilke mørtler kan garantere energibillig afrensning af murstenene, så de ikke går i stykker og kan bruges direkte igen? Det er netop dét, mit ph.d.-projekt skal undersøge.”

Hvordan kommer du til at inddrage teglbranchen i afhandlingen?

”I foråret blev jeg af Gitte Krusholm Nielsen og Danske Tegl inviteret på Tour de Tegl rundt i landet for at besøge et bredt udsnit af virksomheder inden for murværksbranchen. På turen oplevede jeg en enorm velvillighed blandt fagpersoner til at lære fra sig og dele ud. Når jeg takkede dem for, at de brugte tid på mig og mit projekt, kiggede de på mig og sagde: ”Jamen, ellers overlever vores branche jo ikke”. Der er meget få mennesker på min alder, der poster energi, glæde og interesse i denne branche, når det kommer til videreudvikling og forskning.

Så mange af dem, jeg mødte, gav udtryk for, at det var en vigtig opgave for dem – mens de stadig er i branchen – at give deres viden videre til nye generationer. Den viden og erfaring ser jeg frem til at kunne trække på i min ph.d.-afhandling. Danske Tegl dækker over en lang række virksomheder, hvis viden bliver god at kunne trække på i projektet. Samtidig indebærer ph.d.-gruppen også en følgegruppe, der skal hjælpe med at skabe sammenhæng mellem forskning og praksis. Den udgøres af Teknologisk Institut, Realdania, Grundejernes Investeringsfond, Byggegruppen 3F, Gamle Mursten, DI Byggeri og de to mørtelproducenter Weber og Vejle Kalk- og Mørtelværk.”

Hvilken ny viden håber du, at ph.d.-afhandlingen kan tilføre verden og branchen?

”En ph.d.-afhandling falder ind under betegnelsen ’fri forskning’. Det betyder, at forskningen udføres for forskningens skyld, og at den er bygget på bred faglig, åben og akademisk viden. Det betyder samtidig, at industrien ikke må diktere, hvad rammerne for projektet er. Derfor er det heller ikke al forskning, der kan bruges direkte i industrien.

Personligt ønsker og håber jeg dog for ph.d.-afhandlingen, at den kan bringe viden til bordet, som kan bruges i industrien og den virkelige verden og være med til at ændre den måde, vi forstår bæredygtighed i murværksbranchen på. For mange er fokus hovedsageligt på murstenene. For mig drejer det sig jo i høj grad også om mørtler. Derfor håber jeg på at kunne komme med konkrete parametre for beskrivelser af, hvordan mørtlens delelementer påvirker bindingen til murstenene. Der findes dog rigtig mange forskellige mursten på det danske marked, og mørtelsand er f.eks. ikke bare mørtelsand. Med de mange forskellige parametre, der kan påvirke både mursten og mørtel, bliver det derfor spændende at se, hvor konkret det kan blive i sidste ende.”