Et typologiværktøj, en materialebørs og gennemgående beslutningsstøtte til bygherre er blot nogle af de tiltag, partnerne bag Circue har udviklet som svar på, hvordan det cirkulære valg bliver det foretrukne valg i byggebranchen.

Cirkulært byggeri er efterhånden et kendt begreb i byggebranchen, og der er de senere år udviklet mange enkeltstående projekter med det formål at styrke brugen af genbrugte og genanvendte materialer og bygningskomponenter – herunder at tænke i genbrug allerede inden materialerne bliver brugt første gang.

Alligevel er det fortsat nye materialer, der er det nemme og billige valg, når arkitekter og bygherrer skal vælge materialer til et byggeri. Det er netop denne lineære tilgang, som det store hold bag projektet Circue arbejder på at gøre op med.

Projektets formål er at udvikle en platform, som skal binde hele værdikæden for genbrugte materialer sammen med ambitionen at gøre det cirkulære valg langt nemmere og billigere.

Bygherres valg er afgørende for den cirkulære proces

”I virkeligheden handler det her projekt om at skabe en efterspørgsel efter cirkulære materialer blandt bygherrer,”

fortæller Martha Katrine Sørensen om Circue. Hun er projektleder for Grand Solutions projektet og uddyber: ”For at det kommer til at ske, skal det gøres langt nemmere for bygherre at tage et cirkulært materialevalg, og derfor er det helt afgørende at skabe transparens i alle led i byggeprocessen. Og det er lige præcis dét, der er formålet med Circue.”

Circue er en platform, der giver adgang til beslutningsstøtte gennem data og viden, hvilket er helt essentielt for at fremme den cirkulære proces. F.eks. byder platformen på værktøjer, der giver bygherre overblik over materialeværdien i den eksisterende bygningsmasse, hvad der giver mening at bevare, og hvad der har værdi og kan sælges videre til andre byggeprojekter.

Samtidig synliggør platformen – via en materialebørs – hvilke materialer, der er til rådighed, som bygherre kan implementere i renovering eller nyetablering af en bygning. Netop denne del er en hjørnesten i projektet, der på en overskuelig, informerende og dermed transparent måde forbinder de forskellige aktører i byggebranchen med hinanden.

”Med Circue vender vi det hele en lille smule på hovedet”

Sådan fortæller Martha Katrine Sørensen. Som en del af platformen kobles materialebørsen nemlig sammen med arkitekternes arbejdsværktøj Revit. Med denne manøvre bliver genbrugsmaterialerne synlige og tilgængelige for arkitekterne allerede i designprocessen.

”Arkitekter tegner normalt ud fra en forståelse af, at alt er muligt – alle materialer er tilgængelige når som helst. Men med koblingen til materialebørsen bliver et kærligt benspænd sat ind. I stedet for, at alle tænkelige materialer er til rådighed, er det nu f.eks. kun bestemte vinduer eller mursten, der er til rådighed,” fortæller Martha Katrine Sørensen.

De genbrugte materialer kan altså indtænkes helt fra start, og netop denne tankegang er væsentlig for at få hele den cirkulære omstilling til at ske, mener hun. At det bliver lettere for arkitekten at indtænke de genbrugte materialer, gør det samtidig nemmere for bygherre.