Den 1. september 2016 tiltræder Anne Cecilie Lysbo stillingen som vicedirektør med ansvar for branding og udvikling i DANSKE TEGL. Det sker på baggrund af et ønske om at styrke synligheden af de mange bæredygtige og innovative tiltag der sker i branchen.

Fotograf: Elona Sjögren

Teglbranchen oplever i disse tider et stort træk fra markedet, idet efterspørgslen på tegl er stærkt stigende. Parallelt med denne positive udvikling ses et stigende behov for konkret og faktuel viden om tegl og om den meget brede pallette af anvendelsesmuligheder de giver mulighed for.

Der er derfor behov for en intensiveret oplysnings- og brandingindsats, der er målrettet branchens aktører, dvs. arkitekter, bygherrer, arkitektskoler mv. Ingen skal være i tvivl om teglets gode egenskaber og mangfoldige anvendelsesmuligheder i en tid med stor fokus på bæredygtighed og totaløkonomi.

“Timingen er helt perfekt nu hvor der er efterspørgsel på de æstetisk smukke løsninger som tegl kan levere, og som samtidig kan imødekomme de trends vi ser indenfor bæredygtighed og cirkulær økonomi. Det er derfor helt fantastisk, at vi nu har fået Anne Cecilie Lysbo med om bord til at hjælpe med at løfte de mange nye opgaver vi står overfor”, siger adm. direktør Gitte Krusholm Nielsen fra DANSKE TEGL.

 

 Anne Cecilie Lysbo har et solidt branchekendskab med sig. Med en uddannelse som bygningskonstruktør og 19 års erfaring fra MT Højgaard spænder Anne Cecilie Lysbos erfaring fra arbejde på byggepladser over samarbejder med branchens aktører og ikke mindst til en stor erfaring med branding og kommunikation målrettet byggebranchen. Anne Cecilie Lysbo kommer fra en stilling som marketingchef hos MT Højgaard.

“Det at få så stærk en kompetence til at hjælpe med brandingen af tegl i hele Norden og til at bistå mig med at få de relevante aktører i tale, er et scoop og vi har store forventninger til Anne Cecilies bidrag på branchens vegne”, slutter Gitte K. Nielsen.