KALK A/S har udviklet en cementfri funktionsmørtel, VITRUV TM til både nybyggeri og restaurering af ældre byggeri – verdens første Cradle to Cradle certificerede funktionsmørtel, der består af kalk og sand og er fri for skadelige tilsætningsstoffer.

70% af den danske bygningsmasse er bygget med kalk som bindemidde; kalken har være anvendt siden tidlig middelalder og frem til 1960’erne, hvor cementmørtlen vandt frem.

Den nye hydrauliske kalkfunktionsmørtel lever i følge producenten (KALK A/S) op til kravene i nybyggeri – dvs. en trykstyrke på 1,5 MC MPa (28 dage) og 2,5 MC MPa (90 dage) bøjningstrækstyrken er 1,3 MPa (28 dage) 1,7 MPa (90 dage).

Hvor cementmørtel har en tilbøjelighed for at blive så hårdt, at murstenene kan knække, når bygningen ‘sætter sig’, er den nye funktionsmørtel elastisk, hvilket mindsker behovet for dilatationsfuger.

Byggebranchen genererer cirka 30% af den samlede affaldsmængde i Danmark. Og hvis murværk opmuret med den nye mørteltype skal rives ned, vil det være let at skille mursten fra mørtel, hvilket øger mulighederne for at murstenene kan genanvendes.

Se mere mere om den nye mørtel på www.kalk.dk.

KALK A/S hed tidligere Skandinavisk Jurakalk.