Klink er en interessegruppe for klinkens fremme i moderne arkitektur.

Klinkens kvaliteter spænder bredt over det robuste og lødige til det farverige og iscenesættende, men samlet set er klinken et meget ærligt materiale. Dens produktionsmetode og montering har i sin kerne ikke ændret sig i århundreder, og kan fortsat benyttes relativt let uden de store økonomiske omkostninger og komplicerede byggeteknikker. Samtidig er klinkens æstetiske egenskaber uudtømmelige. Med den rette kombinationen af overflade, format og tredimensionalitet kan den udvide spektret af arkitektoniske anvendelsesmuligheder og tilføje ny værdi i det byggede miljø.

Fremtidens klinke vil i kraft af den teknologiske udvikling kunne tildeles et bredt spektrum af miljøfremmende egenskaber. Ekstremt holdbare klinker der ikke kræver vedligeholdelse, klinker der enten øger eller reduserer bygningens varmeoptag, overflader der ikke kræver rengøring eller som kan omdannes til mangfoldige biotoper for grøn bevoksning, der reducerer bygningens CO2 regnskab. Mulighederne er mange og endnu uudforskede.

Med denne blog ønsker Rune Bundgaard Jørgensen, Mikkel NielsenMark Minick Vonsild og Morten Emil Engel  at inspirere og opfordre andre til ligeledes at genopfinde klinken i den moderne bygningskultur.

Link til KLINK: http://cargocollective.com/klink