Af Gitte Krusholm Nielsen, direktør hos DANSKE TEGL

De seneste uger har regeringen præsenteret en række udspil, der skal understøtte danske virksomheders muligheder for at realisere potentielle økonomiske og miljømæssige gevinster for Danmark.

Både erhvervs- og iværksætterudspillet og ”Fair og lige konkurrence” indeholder gode fremtidige initiativer og elementer inden for cirkulær økonomi i byggeriet. Forslaget, der er fremsat for at forhindre opgavetyveri i det offentlige, er blevet stærkt kritiseret for at være ligegyldigt. Det er det bestemt ikke.

Ifølge Miljøstyrelsen står byggeriet for 30 pct. af den samlede affaldsmængde i Danmark. Dermed er byggesektoren potentielt en storleverandør af byggevarer til genbrug. Fra politisk hold er det ambitionen, at Danmark skal være blandt verdens bedste til cirkulær økonomi, og her spiller genbrug og genanvendelse en væsentlig rolle.

Men hvis Danmark skal være sandkasse for innovation og udvikling af nye forretningsmodeller inden for cirkulær økonomi, så forudsætter det, at de frie markedskræfter netop er frie. Det er her regeringens udspil ”Fair og lige konkurrence” kommer ind i billedet.

I den gode sags tjeneste er der de seneste år skudt flere virksomheder op i kommunalt regi. Virksomheder, der f.eks. synes, at det er helt oplagt at sælge de gode, brugte byggevarer, som borgerne har afleveret på den kommunale genbrugsstation. Initiativer og forretningsmodeller som disse er skabt i den bedste mening, men problemet er desværre, at der er tale om konkurrenceforvridende virksomhed, som anført af Henriette Kinnunen i Børsen den 13.09.2017.

Helt frie kræfter
Grundlaget for at etablere sunde og kommercielt stærke virksomheder inden for cirkulær økonomi er ikke tilstede, når der i markedet også er aktører, som har adgang til fordelagtigere finansieringsvilkår. Det er nødvendigt, at markedet selv udvikler sig frem til en sund model, som er forretningsmæssigt holdbar.

En analyse fra Ellen MacArthur Foundation viser, at der i Danmark er 13.000 potentielle nye jobs at hente under cirkulær økonomi, såfremt vi forstår at udvikle denne mulighed klogt. Byggeriet fremføres i rapporten som en af de sektorer, som har det største potentiale. Så af hjertet tak til udspillet om at stoppe det offentliges vej ind på det private marked for genbrug og cirkulær økonomi i byggeriet. Vejen er nu banet for nye og spændende arbejdspladser i dansk erhverv og øget skatteindtægter til følge.