Strøjer Tegl dannede rammen, da Danske Tegl og Byggeriets Uddannelser samlede landets grundforløbslærere til en faglig dag. Her blev der delt ny viden om produktionen af mursten, typer af mørtler og udviklet nye opgaver til undervisningspillet Fuge Fight.

Er I kommet godt i gang med at bruge Fuge Fight? Og fungerer det som redskab i jeres undervisning?
Der var stor iver efter feedback og gode input, da Danske Tegl og Byggeriets Uddannelser samlede målgruppen for det nye undervisningsspil målrettet grundforløbet på landets mureruddannelser – Fuge Fight.
Efter lanceringen i september har mange grundforløbslærere taget spillet i brug. I november blev de samlet på Støjer Tegl til en faglig dag faciliteret af Danske Tegl. Formålet var at blive klogere på lærernes og elevernes brug af spillet og dermed Fuge Fights plads i undervisningen.

Workshop om fremtidens Fuge Fight
Dagen startede med en rundvisning på Strøger Tegl, som er blandt Danmarks største og mest moderne producenter af mursten, efterfulgt af et oplæg om mørtler og deres egenskaber af Niels Hermansen, der er direktør i Vejle Kalk- og Mørtelværk.

Herefter stod dagen på workshop, hvor lærerne fik en introduktion til arbejdet med at udvikle opgaver til Fuge Fight, og hvad det kræver at skabe en bane i undervisningsspillet. Herefter skulle de selv i gang med at producere nye opgaver, som med tiden kan indgå i spillet. Der blev arbejdet ihærdigt med nye ideer til faglige emner og undervisningsopgaver, som kan omsættes til baner i spillet.

”Da vi kom i gang med at brainstorme ideer, kunne jeg mærke, at jeg blev grebet af det. Man kom hurtigt til at tænke på sin egen undervisning, og hvordan man kunne bruge spillet dér,” fortæller Niels Christensen, der er grundforløbslærer på Aarhus Tech.

Han synes, det er spændende at være med til at videreudvikle Fuge Fight.

”Grundforløbslærernes feedback er simpelthen guld værd”, siger Gitte Krusholm Nielsen, direktør i Danske Tegl om den værdifulde feedback, som lærerne flittigt bidrog med hele dagen igennem.

Næste skridt for Fuge Fight
”Det gav os et vigtigt indblik i, hvordan Fuge Fight fungerer som værktøj i undervisningen, og hvilke barrierer og muligheder der er. Grundforløbslærernes tilbagemelding er noget, vi virkelig kan bruge i vores videre arbejde med at udvikle af Fuge Fight,” fortæller hun.

Det er ambitionen at videreudvikle Fuge Fight med flere opgaver, faglige niveauer og nye greb. Derfor planlægger Danske Tegl over det næste år at invitere til flere faglige dage, hvor alle interesserede grundforløbslærere kan mødes, tilegne sig relevant viden indenfor murerfaget, dele erfaringer samt medskabe Fuge Fight, så det bidrager bedst muligt til undervisningen på mureruddannelsen.

”Det gav os et vigtigt indblik i, hvordan Fuge Fight fungerer som værktøj i undervisningen, og hvilke barrierer og muligheder der er. Grundforløbslærernes tilbagemelding er noget, vi virkelig kan bruge i vores videre arbejde med at udvikle af Fuge Fight,” fortæller hun.
Det er ambitionen at videreudvikle Fuge Fight med flere opgaver, faglige niveauer og nye greb. Derfor planlægger Danske Tegl over det næste år at invitere til flere faglige dage, hvor alle interesserede grundforløbslærere kan mødes, tilegne sig relevant viden indenfor murerfaget, dele erfaringer samt medskabe Fuge Fight, så det bidrager bedst muligt til undervisningen på mureruddannelsen.

Hvad tænker du, at Fuge Fight kan bidrage med i undervisningen?