Al den ler, der transporteres til teglværket, bliver anvendt. I tilfælde af fejlproduktion recirkuleres disse lerprodukter tilbage til processen på teglværket. Teglværkerne har ligeledes etableret recirkulering af procesvand, så naturen og nærliggende vandløb ikke påvirkes i form af procesvand med lerpartikler.

Tegl giver ikke miljømæssige problemer ved nedrivning eller bortskaffelse. I Danmark genanvendes op til ca. 95 % af alt murværk. Den lille del, der deponeres, giver ikke miljømæssige problemer, idet tegl ikke påvirker hverken jord eller grundvand.

Tegl er hverken malet eller indeholder kemikalier såsom træbeskyttelsesmidler. Tegl skal heller ikke brændes for at blive bortskaffet miljømæssigt forsvarligt.