Ved udvinding af ler fjernes muldlaget samt overjorden og lægges til side. Efter færdig udgravning udlægges overjorden igen med mulden øverst, så området igen kan anvendes til f.eks. landbrug. En lergravning påvirker således hverken jord eller grundvand negativt, og der bruges alene energi til gravning samt til transport af leret til fabrikken.

Lermaterialet indvindes endvidere i nærheden af teglværket, så transportafstanden mellem indvinding og fabrik er minimal.