Den eneste væsentlige miljøindikator for tegl i råvare- & produktionsfasen er energiforbruget til brænding af teglproduktet. Det er nødvendigt i langt de fleste tilfælde at brænde ved en temperatur over 1.000 grader for at sikre frostbestandigheden og den meget lange levetid af det færdigbrændte tegl.

I Danmark anvendes der til brændingen kun ca. 2.400 kJ pr. kg tegl. Heraf er ca. 10 % elektricitet. Brændslet er for over 95 %‘s vedkommende naturgas, der giver den laveste CO2 emission pr. energienhed af de fossile brændsler.