Fordi det murede byggeri holder til en totaløkonomisk efterprøvning

I byggebranchen er det vigtigt at tænke langsigtet. Byggerier skal holde længe, og de skal vedblive at se smukke ud. Derfor er det ikke nok at tænke på, hvad det koster at anlægge byggeriet. Udgifter til drift og vedligehold skal også tages i betragtning, så der anlægges et totaløkonomisk perspektiv på ethvert byggeprojekt, hvor også forbrug og effekt på miljøet tages med i betragtning. Facader af mursten kan holde mere end 150 år. Tegltag kan holde mindst 80 år. Begge dele bliver kun smukkere med tiden og kræver ikke nævneværdigt vedligehold. Det er en sjældenhed i byggebranchen, og beregninger viser da også, at mursten er den billigste facadeløsning, hvis man ser på, hvad det koster at bygge og vedligeholde over en 50-årig periode. Tegl er en solid totaløkonomisk løsning.

Fordi det er et bæredygtigt valg

Kravene til ansvarlighed og bæredygtighed bliver skrappere, også inden for byggeriet, og med god grund. Vi skal bygge med vores egne, men også med fremtidige generationers behov og livskvalitet for øje. Vi er på vej fra en brug og smid væk-tankegang til at tænke cirkulært, og vi skal bygge med henblik på genanvendelse og genbrug, så vi maksimerer materialers værdi gennem hele levetiden. Klodens ressourcer udnyttes effektivt, fordi tegl har en lang holdbarhed og næsten ikke kræver vedligeholdelse. Derfor er tegl en bæredygtig løsning. Når byggeriet rives ned, kan tegl genanvendes eller genbruges. Faktisk genanvendes 95% af tegl allerede i dag, for eksempel som vejfyld. Det murede byggeri har også en god CO2-profil, når man ser på den samlede cyklus fra produktion til genanvendelse. Tegl er desuden fremstillet af naturlige materialer og indeholder ingen problematiske stoffer. Der er altså mange gode grunde til at anvende tegl i bæredygtige byggerier.

Fordi det giver en arkitektonisk frihed

Vi har spurgt en række fremtrædende arkitekter, hvad de synes om tegl. De fremhæver de uendelige muligheder for variation i farve og form såvel som de geometriske mønstre, forbandt og fine detaljer i murværket. Derudover har tegl en taktilitet og overflade, der giver et særligt farvespil og et levende udtryk. Og så går udviklingen i branchen stærkt. For eksempel er der skabt nye projekteringsværktøjer, der gør det nemmere at anvende tegl, når man skal bygge i højden. Tegl giver en arkitektonisk frihed til at realisere drømme, der kun bliver smukkere med tiden.

Fordi det holder værdien på langt sigt

Også inden for byggebranchen er der modefænomener, men som det ofte er tilfældet med sådan nogle er de forbigående, og når man ser på byggerier skabt for 10 eller 20 år siden, ser de ikke altid godt ud i dag. Det gælder ikke for byggerier i tegl. Tegl har en tidløs karakter og er en klassisk og gedigen løsning. Derfor ser vi også, at bygninger i tegl har en høj grad af værdistabilitet. Måske er det, fordi tegl forbindes med sund kvalitet og et godt nærmiljø. Og så er de smukke at se på, også efter mange år.

Fordi det tåler fremtidens vejr

Vi hører oftere om ”farligt vejr” i nyhederne. Prognoser fra FN’s klimapanel IPCC viser da også, at temperaturen vil stige, at vi kan forvente mere nedbør, flere storme, flere hedebølger. Vores bygninger er udsatte for vejrets påvirkninger, og mange bygningsskader skyldes fugtpåvirkning. Tegl er holdbart ved påvirkning af vand og jordskred, og et stabilt og formfast tegltag kan modstå storm… flere facts? Hvis murværk er opført rigtigt, tåler det fremtidens vejr. Derfor er det murede byggeri en sund, smuk og holdbar løsning.